Napędza nas kultura.

BMW od blisko 50 lat jest zaangażowane w promowanie kultury na świecie, torując drogę innowatorom w obszarze sztuki, muzyki czy architektury. Już od lat 70-tych ubiegłego wieku nawiązujemy współpracę z artystami wizualnymi. Oddając samochody pod płótno, umożliwiamy im oddanie ducha czasu, a powstałe w ramach BMW Art Car Collection unikatowe modele stają się samodzielnymi dziełami sztuki, która porusza pokolenia. Andy Warhol, Jeff Koons czy David Hockney — to tylko kilka nazwisk, które można odnaleźć na długiej liście twórców, którzy współpracowali z BMW. Lokalnie czy globalnie, były to zawsze nazwiska, których gwiazda oświetlała drogę kolejnym pokoleniom.

BMW m1

Wielcy twórcy dla sztuki, to ważni twórcy dla BMW. Jednak tym, co wyróżnia kuratelę BMW, od zawsze była dostępność. Projekty takie jak „Opera for all” czy „BMW Art Guide” przybliżały wielkie dzieła… wszystkim. To ich dostępność, powszechność i otwartość na każdego odbiorcę czyniła je i po dziś dzień czyni wyjątkowym.

BMW m1

W Polsce BMW Art Club działał do tej pory na styku sztuki i muzyki, stając się partnerem dla kluczowych instytucji kulturalnych w kraju, jak chociażby Opery Narodowej w Warszawie, Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu czy dla szczecińskiej filharmonii i tworząc niezapomniane wydarzenia z muzyką Pendereckiego, Lutosławskiego, czy współpracując z artystami pokroju Borisa Kudlički.

Inwestycja w kulturę to dla nas największa inwestycja w przyszłość.